Telinea

Vaše mogućnosti su
NEOGRANIČENE

Izuzetno povoljna mjesečna pretplata (već od 6 KM)
Besplatan telefonski broj
Značajno niže cijene poziva
Provjera listinga poziva i troškova na korisničkoj zoni
Elektronski račun i pregled računa i uplata online

TELINEA je ovlašteni partner firme EuroproNet Bosnia d.o.o., koja je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga. Unutar TELINEA mreže telefonirate do 80% povoljnije prema inostranstvu, te si istovremeno smanjite mjesečnu pretplatu telefonije na minimalni iznos. Putem telefonskog priključka možete telefonirati i slati fax, a uz klasičnu upotrebu nudimo vam i niz dodatnih telefonskih usluga, kao što su:

Provjera troškova putem korisničke zone
CLIP – prikaz pozivajućeg broja
Call Hold – poziv na čekanju
Ring Hold Call – upozorenje zvučnim signalom
Music On Hold – muzika za vrijeme čekanja odgovora na poziv
Transfer Call – prebacivanje poziva na drugi željeni broj

Usluga Prenos telefonskog broja vam omogućava da prilikom mijenjanja telekom operatera, zadržite svoj postojeći fiksni telefonski broj. Navedena usluga je omogućena svim fizičkim i pravnim licima koji koriste uslugu fiksne telefonije nekog od telekom operatera na području BiH.

Postupak prenosa telefonskog broja
Da biste uspiješno odradili prenos postojećeg telefonskog broja, neophodno je da se pridržavate dole navedenog postupka prenosa telefonskog broja.
Svoj postojeći fiksni telefonski broj možete prenijeti u TELINEA govornu mrežu podnošenjem pismenog zahtjeva za prenos telefonskog broja. Uz zahtjev za prenos broja potrebno je priložiti dokaz o izmirenju obaveza telekomunikacionih usluga prema mreži prethodnog telekom operatera, kao i identifikacijske dokumente:

Za fizička lica, jedan od slijedećih dokumenata:
lična karta / pasoš / vozačka dozvola

Za pravna lica, kumulativno:
rješenje o upisu u sudski ili drugi zakonom utvrđeni registar, uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem, dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

Neophodno je, da obratite pažnju da kod prethodnog operatera ne odjavite postojeći broj, nego od njih tražite isključivo samo potvrdu o izmirenim obavezama. U suprotnom slučaju postoji velika mogućnost da ćete izgubiti postojeći telefonski broj, što vam svakako nije u interesu.
Vremenski okvir u kojem se realizuje vaš zahtjev je do petnaest (15) radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva. Prenos fiksnog broja u TELINEA mrežu se naplaćuje jednokratno 11 KM sa uračunatim PDV.

TARIFNI SISTEM - NACIONALNI SAOBRAĆAJ

Razgovori fiksna - fiksna mreža

Cijena

Razgovori unutar TELINEA odnosno EPN mreže (geografski i negeografski brojevi)

0,0150

Pozivi prema BH Telecomu, Telekomu Srpske, HT Mostaru (geografski i negeografski)

0,0320

Pozivi prema ostalim fiksnim operatorima (geografski i negeografski brojevi)

0,0400

Razgovori fiksna - mobilna mreža

Cijena

Pozivi u mobilne mreže 060, 061, 062

0,1600

Pozivi u mobilne mreže 063, 064

0,2400

Pozivi u mobilne mreže 065, 066, 067

0,2400

Pozivi prema kratkim kodovima prema BH Telecom-u

Cijena

Hitni pozivi (121,122, 123, 124)

besplatno

Davanje informacija o pretplatnicima (1182, 1185, 1186, 1188)

0,160

Specijalne javne službe (1282, 1444, 1515, 1516)

0,033

Period jakog saobraćaja traje svaki dan od 7:00 do 19:00 sati. Period slabog saobraćaja traje svaki dan od 19:00 do 7:00 sati, a nedjeljom i državnim praznikom od 00:00 do 24 sata.

Sve cijene su izražene u KM bez PDV-a.

TARIFNI SISTEM - MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ

Međunarodni saobraćaj

Fiksna

Mobilna

Afganistan

0,59

0,79

Međunarodni saobraćaj

Fiksna

Mobilna

Slovenija, Makedonija, Norveška, Njemačka, Švedska, Švicarska

0,35

0,69

Hrvatska

0,20

0,55

Srbija, Crna Gora

0,20

0,59

Albanija, Argentina, Poljska, Slovačka

0,29

0,59

Austrija, Turska

0,22

0,42

Sjedinjene Američke Države

0,22

0,22

Italija

0,24

0,59

Kanada

0,24

0,24

Mjesečna pretplata za telefon
uz Telinea Internet i TV uslugu

18KM

KOMBINUJ


DUO PAKET

Mjesečna pretplata za telefon
uz Telinea TV uslugu

23KM

KOMBINUJ


TRIO PAKET

FIX500 paket

25KM

KOMBINUJ

Mjesečna pretplata za telefon unutar koje se dobija 500 min BESPLATNIH poziva prema svim fiksnim mrežama unutar BiH