Često postavljena pitanja

INTERNET


Bežični internet podrazumijeva bežični način prijema signala (zračnom linijom) od poslužitelja do korisnika, te nije potreban telefonski broj za realizaciju TELINEA internet priključka.
Priključak Teline inteneta je besplatan.
Usluga interneta je naša primarna, ali ne i jedina usluga. Priključak samo internet usluge je, naravno, moguć. Ukoliko korisnik ima uredne tehničke mogućnosti za prijem našeg signala (tj. vidljivost ka nekoj od naših brojnih baznih stanica) moguć je priključak internet usluge.
Pod osnovnom opremom za priključak internet usluge se podrazumijeva wireless antena, POE adapter i kabl (10m), a pod dodatnu opremu ulazi wireless router i kupuje se.
Ukoliko se korisnik odluči za korištenje naših usluga na ugovornu obavezu, pod opremom koju zadužuje besplatno na korištenje ulazi wireless antena i PoE adapter (pod dodatnu opremu koja se plaća ulazi nosač, te preko 10 metara kabla – do 10 metara kabla ide besplatno na korištenje).Cijena nosača iznosi 15 KM a cijena svakog narednog metra utrošenog kabla iznosi 1 KM, sa uračunatim PDV.
Da biste imali TELINEA internet na više uređaja potreban Vam je wirless router (kupljen i konfigurisan od strane TELINEA-e ili negdje drugo) ili switch. Cijena pretplate je ista sa ili bez wireless routera i switcha, jedino se brzina dijeli na više istovremeno aktivnih uređaja. Cijena wireless routera iznosi 50 KM sa uračunatim PDV, te sa već uključenom konfiguracijom wireless routera od strane TELINEA-e.
Promet je neograničen (fer osnova), a ograničena je brzina u ovisnosti od cijene paketa.
Internet paketi podrazumijevaju korištenje na fer osnovi, što znači korištenje Interneta bez ograničenja pod uslovom da u toku obračunskog perioda, korisnik ne iskoristi više od 50% saobraćaja kojeg je teoretski moguće ostvariti.
TELINEA internet uslugu je moguće prolongirati maksimalno 3 mjeseca po jednom ugovoru. Zahtjev za prolongaciju se podnosi pismenim putem direktno u našim poslovnicama ili putem e-maila, te istu može odraditi samo korisnik sa uredno izmirenim računima. Računi iz perioda prolongacije se ne poništavaju nego se prenose tj. produžavaju trajanje ugovora onoliko mjeseci koliko je prolongiranih računa.
Priključak naših usluga možete odraditi lično u našim poslovnicama, putem telefona ili putem e-maila. Isto je moguće i za naše ostale usluge.
Promjena paketa se može odraditi, ali isključivo pismeno uz zahtjev, te obnovu ugovora ili aneks postojećeg ugovora o promjeni cijene istog. Prelazak sa manjeg paketa na veći paket je besplatna, a sa većeg na manji paket se plaća jednokratna naknada od 10 KM.
Korištenje internet opreme prethodnog operatera nije moguće.
Korisnik može kupiti i spojiti svoj lični wireless router, ali TELINEA ne odgovara za dodatnu opremu korisnika i nije dužna na istoj intervenisati.

U slučaju da se nalazite na području koji trenutno još nije pokriven sa TELINEA signalom, te je nanavedenom području veća zainteresiranost za TELINEA uslugu, TELINEA će nastojat da vam omogući dostupnost našeg signala. U tom slučaju je neophodno, da stupite u kontakt sa našom administrativnom službom putem e-maila info@TELINEA.com ili telefona 037 901 901.

Do realizacije usluge uglavnom dolazi već u roku od 7 do 10 dana.
TELEVIZIJA


TELINEA TV uslugu – MMDS mogu priključiti svi oni koji imaju optičku vidljivost ka nekom od postojećih TV predajnika. U slučaju, da nemate optičku vidljivost ka našim TV predajnicima, vam možemo ponuditi TELINEA IPTV ili TELINEA WebTV usluga, za koju je neophodna internet konekcija.
Oprema se postavlja u dogovoru sa naručiocom usluge sa vanjske strane objekta na mjesto gdje postoji optička vidljivost ka TELINEA odašiljačima signala.
Ukoliko se korisnik odluči za korištenje naših usluga na ugovornu obavezu, pod opremom koju zadužuje besplatno na korištenje ulazi TV tanjir, receiver i dekodirna kartica (pod dodatnu opremu koja se plaća ulazi nosač, te preko 10 metara kabla – do 10 metara kabla ide besplatno na korištenje). Cijena nosača iznosi 15 KM a cijena svakog narednog metra utrošenog kabla iznosi 1 KM, sa uračunatim PDV.
Do zatamnjivanja slike na pojedinim TV kanalima dolazi zbog zaštite autorskih prava koja se za pojedine sadržaje (reality show, nogometne utakmice i slično) pribavljaju isključivo za distribuciju na određenom prostoru (određena TV kuća otkupi autorska prava za određeno područje). U slučaju nezatamnjivanja konkurentnskih TV kanala i emitiranja programskog sadržaja na širem području, dolazi do sankcija i kazni u skladu sa zakonom.
TELINEA digitalna televizija se može priključiti i gledati na više TV uređaja istovremeno. Za MMDS i IPTV uslugu možete na jednu istu mjesečnu TV pretplatu priključiti 3 receivera (jedan besplatno na korištenje, a dodatna dva na otkup ili rentanje), moguć je i priključak većeg broja receivera od navedenog, ali uz promjenu cijene pretplate.
Rentanje svakog dodatnog receivera se naplaćuje po 5KM / mjesečno.
Uslugu TELINEA digitalne televizije putem MMDS sistema možete priključiti neovisno od ostalih TELINEA usluga. A TELINEA IPTV uslugu možete priključiti uz TEL3 internet paket, jer vam je za navedeno uslugu neophodna internet konekcija.
Do realizacije usluge uglavnom dolazi već u roku od 7 do 10 dana.TELEFON


Realizacija telefonskog priključka bez TELINEA internet usluge nije moguća.U pitanju je VoIP telefonija i nužno je postojanje internet konekcije za uspostavljanje usluge. Prednosti VoIP telefonije su čak do 80% jefitniji pozivi prema inostranstvu.
Fax se može koristiti preko naših telefonskih brojeva.
Moguć je prijenos broja od prethodnog operatera dok je isti još uvijek aktivan (neodjavljen) i uz dostavljenu potvrdu o izmirenim računima prema ranijem operateru, rok za prijenos broja koji zadržava prethodni operater je otprilike 15 dana. Djetaljnu proceduru prenosa telefonskog broja možete naći ovdje.
Telefonski aparat moguće je dobiti na korištenje uz ugovor i mjesečnu naplatu za rentanje telefona (4KM / mjesečno). Telefonski aparat koji se daje na rentanje ostaje u vlasništvu TELINEA-e.
Fiksni brojevi počinju sa 94x xxx
Pregled potrošnje telefona moguće je pratiti putem TELINEA korisničke zone uz pristupne podatke za TELINEA korisničku zonu (šifra i korisničko ime za pristup) koji se dobiju na priključku telefonske usluge, te se mogu dobiti i telefonskim putem od strane službe za korisnike.PLAĆANJE


Računi pristižu na kućnu adresu za fizička lica samo u slučaju, da korisnik to eksplicitno zahtjeva. Računi za pravna lica dolaze na željenu adresu.
Plaćanje računa se može izvršiti u svim našim poslovnicama, u bilo kojoj banci ili pošti.
Obavezno je navođenje broja korisničkog ugovora te tačno ime i prezime nosioca ugovora.
Račune je moguće pregledati u e-formi unutar korisničke zone uz korisničke podatke koje korisnik dobije prilikom priključka.

TELINEA usluge korisnici mogu plaćati i iz inostranstva na osnovu dole navdenih podataka:

BANK: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, BOSNIA AND HERZEGOVINA

ACCOUNT NAME: TELINEA DOO BIHAC

ADDRESS: DR. IRFANA LJUBIJANKICA 148

SWIFT: UNCRBA22

IBAN BA39 3385 4048 2855 5624