Telinea

Vaše mogućnosti su
NEOGRANIČENE

TELINEA Vam pored samostalnih usluga kao što su Internet i Televizija, nudi i kombinaciju svih usluga zajedno unutar ComboNeo paketa.

Prednosti COMBO paketa:

sve usluge se fakturiraju na jedan račun
više usluga odaberete - veće popuste dobijate
veće internet ili televizijske pakete odaberete - veće popuste dobijate

Prednosti COMBO paketa:

sve usluge se fakturiraju na jedan račun
više usluga odaberete - veće popuste dobijate
veće internet ili televizijske pakete odaberete - veće popuste dobijate

Prednosti COMBO paketa:

sve usluge se fakturiraju na jedan račun
više usluga odaberete - veće popuste dobijate
veće internet ili televizijske pakete odaberete - veće popuste dobijate

NET + TV S

38KM

KOMBINUJ

Download/Upload: 8/4 Mbps

OSNOVNI TV PAKET
+4KM PROŠIRENI PAKET
+6 PINK TV PAKET

NET + TV M

40KM

KOMBINUJ

Download/Upload: 20/10 Mbps

OSNOVNI TV PAKET
+3KM PROŠIRENI PAKET
+5 PINK TV PAKET

NET + TV L

48KM

KOMBINUJ

Download/Upload: 40/20 Mbps

OSNOVNI TV PAKET
+2KM PROŠIRENI PAKET
+4 PINK TV PAKET

NET + TEL S

29KM

KOMBINUJ

Download/Upload: 6/2 Mbps

EPN IPTel

NET + TEL M

35KM

KOMBINUJ

Download/Upload: 15/10 Mbps

EPN IPTel

NET + TEL L

45KM

KOMBINUJ

Download/Upload: 30/20 Mbps

EPN IPTel

COMBO NEO TRIO S

44KM

KOMBINUJ

Download/Upload: 8/4 Mbps

OSNOVNI TV PAKET
+2KM PROŠIRENI PAKET
+4 PINK TV PAKET

EPN IPTel

COMBO NEO TRIO M

46KM

KOMBINUJ

Download/Upload: 20/10 Mbps

OSNOVNI TV PAKET
+2KM PROŠIRENI PAKET
+4 PINK TV PAKET

EPN IPTel

COMBO NEO TRIO L

54KM

KOMBINUJ

Download/Upload: 40/20 Mbps

OSNOVNI TV PAKET
+2KM PROŠIRENI PAKET
+4 PINK TV PAKET

EPN IPTel