Obavještenja


5.4.2020 20:36  KOMPLETAN PREKID TV USLUGE I DJELOMIČAN PREKID INTERNET USLUGE U OPĆINI CAZIN

Poštovani, korisnici.

Zbog požara na banderama ELEKTRODISTRIBUCIJE, je prekinuto snadbijevanje elektroenergije naših odašilljaća na lokaciji Velika Gomila - glavno čvorište za distribuciju TV SIGNALA.

Na tom području je i prekid INTERNET servisa.

Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju i izvinjavamo zbog više sile.

Oćekujemo po informacija da su radovi u toku, te će biti brzo riješeno.

TELINEA d.o.o.

 

 

 

OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU ŠALTERA U POSLOVNICI NA LOKACIJI DR. IRFANA LJUBIJANKIĆA 148, BIHAĆ

Poštovani  korisnici,

Zbog pandemije virusa COVID-19 , od danas  24. marta, poslovnica Telinea u ul. Irfana Ljubijankića 148 će biti zatvorena.

Rok: nije određen

Za sve dodatne promjene i dalje pratite obavijesti na našoj web stranici , te našim društvenim mrežama. Apelujemo korisnike da uplate vrše putem banaka, pošte, elektronskim putem...

Broj žiro računa: 3385 – 4022 – 2855 – 4238 UniCredit banka d.d.

 

OBAVIJEST VEZANO ZA RAD TEHNIČKE PODRŠKE I TEHNIČARA NA TERENU

Cijenjene korisnike obavještavamo, da smo zbog zaoštravanja mjera aktivnosti i mjera za ograničavanje širenja koronavirusa sa namjerom brige i održavanja sigurnosti naših zaposlenih i naših korisnika uveli dodatne mjere, koje se odnose na rad naših tehničara kod korisnika (fizička lica, pravna lica).

Od 25.3.2020 dalje kod rada sa korisnicima na terenu važe sljedeće mjere:

1.Uključujemo samo nove korisnike, koji nemaju komunikacijskih usluga

2.Odklanjanje grešaka i problema kod korisnika samo u slučaju, kad usluga ne radi nikako (kvar opreme)

3.U slučaju da su smetnje na usluzi, ćemo napraviti sve u našoj mogućnosti da odklonimo daljinskim putem.

Naši tehničari, će posjetiti samo korisnike, koji se striktno sa našim mjerama slažu a isto vremeno će striktno poštivati sve dogovorene protokole i sigurnosne mjere. Znači poštivanje istih podrazumijeva (razmak, higijena ruku, kašljanja, itd.) i sa strane korisnika.

Mjere važe do daljnjeg, odnosno do prekida vanredne situacije, odnosno ćemo daljnje odluke izdavati, vezano na trenutnu situaciju.

Nebitnih radova, naši uposlenici ili partneri neće obavljati, samo nužne i hitne radove

Sve ostale aktivnosti unutar Telinea d.o.o. (nadzor mreže, održavanje mreže, kontakt sa korisnicima digitalnim ili telefonskim putem) če funkcionisati neometano

Za online pomoć, smo dostupni na Viber (063 281 510), Messenger (Facebook Telinea), email: info@telinea.com, Tel: 037 901 901