Cjenovnik za telefoniju


 

  • Mjesečna pretplata za telefon

    uz Telinea Internet i TV uslugu

 

  • Mjesečna pretplata za telefon

    Uz Telinea Internet uslugu

 

  • FIX500 paket

Mjesečna pretplata za telefon unutar koje se dobija 500 min BESPLATNIH poziva prema svim fiksnim mrežama unutar BiH

 

U navedene cijene je uračunat PDV!


 

 

 

TARIFNI SISTEM - NACIONALNI SAOBRAĆAJ

Razgovori fiksna - fiksna mreža Cijena
Razgovori unutar TELINEA odnosno EPN mreže (geografski i negeografski brojevi) 0,0150
Pozivi prema BH Telecomu, Telekomu Srpske, HT Mostaru (geografski i negeografski) 0,0320
Pozivi prema ostalim fiksnim operatorima (geografski i negeografski brojevi) 0,0400
Razgovori fiksna - mobilna mreža Cijena
Pozivi u mobilne mreže 060, 061, 062 0,1600
Pozivi u mobilne mreže 063, 064 0,2400
Pozivi u mobilne mreže 065, 066, 067 0,2400
Pozivi prema kratkim kodovima prema BH Telecom-u Cijena
Hitni pozivi (121,122, 123, 124) besplatno
Davanje inforamcija o pretplatnicima (1182, 1185, 1186, 1188) 0,160
Specijalne javne službe (1282, 1444, 1515, 1516) 0,033

Period jakog saobraćaja traje svaki dan od 7:00 do 19:00 sati. Period slabog saobraćaja traje svaki dan od 19:00 do 7:00 sati, a nedjeljom i državnim praznikom od 00:00 do 24 sata.

Sve cijene su izražene u KM bez PDV-a.


 

 

 

TARIFNI SISTEM - MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ

MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ FIKSNA MOBILNA
Slovenija, Makedonija, Norveška, Njemačka, Švedska, Švicarska 0,35 0,69
Hrvatska 0,20 0,55
Srbija, Crna Gora 0,20 0,59
Albanija, Argentina, Poljska, Slovačka 0,29 0,59
Austrija, Turska 0,22 0,42
Sjedinjene Američke Države 0,22 0,22
Italija 0,24 0,59
Kanada 0,24 0,24