VPN usluga


Virtualna privatna mreža – VPN (Virtual Private Network) Vam omogućava sigurno povezivanje i kontrolu prostorno udaljenih Vaših poslovnih jedinica. VPN usluga Vam pruža kompletan i neometan nadzor Vaše kompanije kako i Vaših udaljenih poslovnih jedinica u svakom trenutku. Svi podaci, koji se prenose putem VPN usluge su potpuno izolovani i zaštićeni od ostalih korisnika. 

 

Prednosti VPN usluge:

  • Povezivanje svih računara u jednu korporativnu mrežu korisnika
  • Fleksibilnost prilikom širenja uspostavljenog sistema
  • Visoka pouzdanost, sigurnost i kvalitet sistema
  • Mreža prilagođena specifičnim potrebama korisnika