Video nadzor


U slučaju, da Vam internet paket treba u svrhu praćenja Vašeg video nadzornog sistema, neophodno je da se pretplatite na dole navedene pakete.

 

 • Internet paket Video nadzor 1

  Download / Upload: 5 / 10 Mbps

 

 • Internet paket Video nadzor 2

  Download / Upload: 10 / 20 Mbps

Napomena:

 • Paketi su namijenjeni fizičkim i pravnim licima
 • Besplatna priključna taksa 
 • U navedene cijene je već uključeno korištenje statičke IP adrese
 • Internet paketi podrazumijevaju korištenje na fer osnovi, što znači korištenje Interneta bez ograničenja pod uslovom da u toku obračunskog perioda, korisnik ne iskoristi više od 50% saobraćaja kojeg je teoretski moguće ostvariti
 • Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme s minimalnim periodom trajanja 12 mjeseci
 • Terminalna oprema se daje na korištenje te ostaje u vlasništvu TELINEA-e
 • U navedene cijene je uračunat PDV