Tehničke karakteristike


Za uslugu fiksne telefonije vam je neophodno, da posjedujete internet konekciju, naime u pitanju je VoIP telefonija. Usluga telefonije može raditi sa bilo kojim TELINEA internet paketom kojeg odaberete prema vašim potrebama i željama.  

Prednosti TELINEA fiksne telefonije:

 • Izuzetno povoljna mjesečna pretplata (već od 6 KM)
 • Besplatan telefonski broj
 • Značajno niže cijene poziva
 • Provjera listinga poziva i troškova na korisničkoj zoni (omogućiti link do korisničke zone)
 • Elektronski račun i pregled računa i uplata online

Napredni telefonski servisi:

 • Provjera troškova putem korisničke zone (omogućiti link do korisničke zone)
 • CLIP – prikaz pozivajućeg broja
 • Call Hold – poziv na čekanju
 • Ring Hold Call – upozorenje zvučnim signalom
 • Music On Hold – muzika za vrijeme čekanja odgovora na poziv
 • Transfer Call – prebacivanje poziva na drugi željeni broj
 • CLIR – kontrola vidljivosti broja u mreži
 • Mogućnost konferencijskih poziva sa maksimalno 3 učesnika 
 • Call Wait Indication – indikacija poziva na čekanju