O nama


TELINEA je vodeći provajder digitalne televizije i usluge širokopojasnog interneta na području Unsko Sanskog Kantona te i u okolnim općinama. Na osnovu dugoručnog iskustva na području telekomunikacija, praćenjem najnovijih svjetskih trendova, te konstantnim usavršavanjem znanja, pružamo visok nivo kvaliteta usluga i vrlo profesionalan odnos prema našim korisnicima.