RAK dozvole koje posjedujemo


  • Opća dozvola za pružanje internet usluga: No. DPIU – TS/101/09
  • Opća dozvola za javnog mrežnog operatera: No. DMOL – TS/130/10
  • Opća dozvola za javnog mrežnog operatera: No. DMOR – TS/146/12
  • Dozvola za distribuciju RTV programa: 050 – DP
  • Dozvola za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija: 050 – DP
  • Dozvola za korištenje bloka frekvencija unutar frekvencijskog opsega 11,7 – 12,5 GHz (Sanski Most, Bihać i Cazin) UP1 02 – 07 – 472 – 2/11
  • Dozvola za korištenje bloka frekvencija unutar frekvencijskog opsega 11,7 – 12,5 GHz (Velika Kladuša) UP1 02 – 07 – 863 – 1/12
  • Dozvola za korištenje bloka frekvencija unutar frekvencijskog opsega 11,7 – 12,5 GHz (Prijedor) UP1 05 – 29 – 3 – 484 – 3/15