Internet paketi


 

 • Internet paket Biznis 1

  Download / Upload: 10 / 5 Mbps

 
 • Internet paket Biznis 2

  Download / Upload: 15 / 5 Mbps

 • Internet paket Biznis 3

  Download / Upload: 30 / 15 Mbps

 

U koliko su Vam potrebni internet paketi sa većim brzinama ili sa garantovanim brzinama nas slobodno kontaktirajte putem e-maila info@telinea.com, te će Vas naše prodajno osoblje kontaktirati i pripremiti ponudu prilagođenu Vašim potrebama.

 

Napomena

 • Navedeni internet paketi su namijenjeni isključivo pravnim licima
 • U navedene cijene je već uračunat PDV
 • U koliko Vam je potrebna statička IP adresa, se korištenje iste plaća 10 KM mjesečno
 • Brzine internet paketa nisu garantovane odnosno predstavljaju do maximalnu moguću ostvarenu brzinu
 • Internet paketi podrazumijevaju korištenje na fer osnovi, što znači korištenje Interneta bez ograničenja pod uslovom da u toku obračunskog perioda, korisnik ne iskoristi više od 50% saobraćaja kojeg je teoretski moguće ostvariti
 • U koliko se unaprijed obračuna godišnja pretplata, se priznaje 10% popusta na iznos godišnje pretplate
 • Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme s minimalnim periodom trajanja 12 mjeseci